Важливо знати

про роботу в Польщі

На постійний консульський облік приймаються громадяни України, які відповідно до чинного законо­давства України є такими, що постійно проживають за кордоном та отримали відповідний дозвіл компетентних органів України для виїзду на постійне місце проживання за кордон.

PESEL – загальна система обліку населення в Польщі.

З 1 березня 2015 року набули чинності серйозні змі­ни принципів надання ідентифікаційного номера PESEL. До вищезазначеної дати номер PESEL отримували ті іно­земці, котрі реєструвалися (прописувалися) в Польщі на строк більше трьох місяців. Тепер номер PESEL можуть отримати автоматично, тобто не заповнюючи жод­них заяв, виключно ті іноземці, котрі перебувають у Польщі на підставі дозволу на перебування, що має безстроковий характер, тобто:

Ідентифікаційний податковий номер в Польщі – NIP – це 10-цифровий код, що служить для іден­тифікації платників податків, тобто суб’єктів, на яких поширюються податкові зобов’язання. Цей номер слід вказувати в усіх документах, що стосуються виконання по­даткових зобов’язань, наприклад в декларації РІТ-37, тобто Д ларації про рівень доходів за конкретний податковий рік (особи, яким присвоєно номер PESEL, можуть розраховува­тися з податковою адміністрацією за його допомогою).

Податок на доходи фізичних осіб (PIT) – це податок, який сплачує кожна особа, що отримує доходи. Особи, котрі проживають на території Польщі мають необмеже­ні податкові зобов’язання, а це означає, що вони повинні в обов’язковому порядку сплатити в Польщі податок від суми всіх отриманих доходів незалежно від місця їх отри­мання. Щоб бути визнаним особою з постійним місцем проживання в Польщі, слід мати тут центр своїх життєвих інтересів або перебувати на території країни понад 183 дні на рік впродовж податкового року.

Іноземці, так само як і громадяни Польщі, що пе­ребувають на території Республіки Польща, зобов’язані дотримуватися вимог правил реєстрації/прописки, тобто їхнім обов’язком є зареєструватися (прописатися) за певною адресою на постійне чи тимчасове перебування/проживання.

УВАГА! Звільняються від обов’язку реєстрації/прописки іноземці, термін перебування яких на території Республіки Польща не перевищуватиме 14 днів. Реєстрація/прописка здійснюється в письмовій формі на формулярі, який слід подати в орган адміністра­ції ґміни за територіальною приналежністю місцезна­ходження нерухомості. Для здійснення реєстрації/ прописки потрібно представити такі документи:

Саме в Польщу найчастіше відправляються українські мігранти. І, приїхавши на роботу, з часом з’являється бажання залишитися тут назавжди – працювати, жити, приймати участь у суспільному житті. І для всього того недостатнє буде мати на руках картку сталого побиту чи довготривалого резидента країн ЄС, тут знадобиться польське громадянство. Воно позбавить необхідності отримувати дозвіл на працю, щорічно відвідувати воєводські управління.

ПМП – абревіатура, що позначає «постійне місце проживання». Загальновідомо, що більшість людей не так трактують таке поняття, як постійне місце проживання (ПМП). Багато його плутають з видом на проживання. Однак є істотні відмінності між поняттями «Вид на проживання» і «постійне місце проживання».

ВНП (вид на проживання) – документ (в Польщі – пластикова карта), що посвідчує особу іноземця та одночасно підтверджує отримання ним дозволу на проживання в Польщі. ВНП – вид на проживання – дозволяє тимчасове проживання на території Польщі.

 
Подати заявку
Проконсультуватися